Compte Bancari

Volem recordar que ja podeu abonar la quota de soci del CAMA, equivalent a 20€. A més, volem remarcar que no cal tornar a inscriure’s com a soci per abonar la quota. A l’hora d’abonar la quota de soci, sols es necessita efectuar una transferència bancària, indicant com a concepte: “Quota + Nom i Cognoms
Compte bancari del CAMA:
ES61 3117 0001 90 1582485510